BejelentésMagyar Nemzeti Örsereg Szatmárnémeti
Isten,Haza,Becsület

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.
Szavazás


Nemzeti ÖrseregNemzeti Őrsereg Hagyományőrző és Polgárőr Egyesület
Szatmárnémeti Jány Gusztáv szakaszA nemzetvédők eskütétele:
Az Őrsereg eskütételeit hagyományosan évente egyszer, október végén, Szabolcs vezér napján tartják a szabolcsi földvárnál. 2007-ben 120,2008-ban pedig 40 nemzetvédő tett esküt a Szent Korona másolata előtt. Kis László pedig letette főkapitányi esküjét.
Az eskü szövege a következő:

"Egy Igaz Teremtő Úr Isten!

Dicső őseink iránti tisztelettől és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, szabad akaratomból, én XY esküszöm, hogy életemet a Szent Korona által sugallt egyetemes és örök Isteni törvényekhez igazítom.

Fogadom, hogy szülőhazámat,az öröktől fogva létező Kárpát hazát, minden külső és belső ellenségtől megvédelmezem, ha kell életemet és véremet föláldozva is. De tiszteletben tartom az élet szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

Fogadom, hogy békében a köz javát szolgálom, magyar testvéreim boldogulására, családom, nemzetem és az emberiség fölemelkedésén munkálkodom. Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk élő műveltségét igyekszem megőrizni és gyermekeinknek átadni. Vállalásomban Jézus Urunk irgalma, a Boldog Asszonyunk szeretete, és a Szent Korona oltalma vezessen.

Isten engem úgy segéljen!
Etikai Szabályzata

1. Elkötelezett vagyok a Nemzet sorsa, függetlensége iránt.

2. Tisztelem a Nemzeti kultúra értékeit, és a katonai hagyományokat.

3. Egyéni érdekeimet alárendelem a Nemzeti Őrsereg által támasztott követelményeknek.

4. Törekszem a feladatok legjobb tudásom szerinti végrehajtására.

5. A szolgálatomat a személyes példamutatás jellemzi.

6. Felelősséget érzek bajtársaim iránt.

7. Törekszem a Nemzeti Őrsereg hírnevének megőrzésére és megerősítésére.

8. Megvesztegethetetlen leszek.

9. Nem azonosulok Magyarellenes nézetekkel.

10. Szolgálatban nem adok hangot pártpolitikai nézeteimnek.

11. Törekszem mindazon követelmények teljesítésére, amelyeket a Nemzet védelme megkíván.

12. Megjelenésem legyen tiszteletet parancsoló, egyenruhám egységes, rendezett.

13. Hitelességem őszinteségemmel alapozom meg.

14. Szolgálatban fegyelmezett, megbízható vagyok.

15. Határozottan fellépek a rágalmazás és alaptalan híresztelések ellen.

16. Hangvételem kulturált, udvarias.

17. Minden helyzetben, tudatában vagyok annak, hogy személyemen keresztül ítélik meg az általam képviselt szervezetet.

18. Tartózkodom megjelenésemben és megnyilvánulásaimban az olyan formáktól, amelyek visszatetszésre adhatnak okot.

19. Kerülöm azokat a magatartásformákat, amelyek következtében befolyásolhatóvá válthatok.

20. Kerülöm az olyan élethelyzeteket, amelyekben kétes életvitelű, erkölcsi hitelüket vesztett személyekkel való megjelenésem miatt én is ilyen színben tűnnék fel.

21. Lehetőségeimet figyelembe véve, de a lehető legtöbbször részt veszek táborépítési, a kiképzési és egyéb feladatok végrehajtásában.

22. Az Etikai Szabályzat aláírásától kezdve havi rendszerességgel befizetem a megszavazott hozzájárulást, ezzel is igazolva az elkötelezettségemet.

23. Tudomásul veszem, hogy tilos nyilatkoznom a Nemzeti Őrsereget érintő kérdésekben, az esetleges érdeklődőt átirányítom a helyileg illetékes kommunikációs altiszthez.

24. Nem szervezek, és nem veszek részt magánakciókban.

25. Tudomásul veszem, hogy tilos a Nemzeti Őrsereggel kapcsolatos bármilyen információ távbeszélőn, drótpostán és egyéb elektronikus úton való közlése.

26. Minden körülmények között betartom a szolgálati utat.

Tevékenysége:

„Személy és vagyonbátorság”
„Közcsend és belbéke”

Amiért a Szatmári Örsereg létre jött:

Mi nem kivánunk politizálni!Mi nem vagyunk fasiszták,neonácik,soviniszták de még antiszemiták sem!
Mi kizárolag a régi Magyar királyi csndörség nyomdokain szeretnénk járni és a csendörhagyományokat föleleveniteni!

Szivesen látjuk minden érdeklödö személy jelentkezését!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!